W której z dzielnic Wrocławia zamieszkać?

W której z dzielnic Wrocławia zamieszkać?

Takie pytanie stawia sobie większość niezdecydowanych, bądź niezorientowanych w charakterystykach wrocławskich dzielnic kupujących. Na postawie analizy własnej rynku nieruchomości i badania atrakcyjności dzielnic przeprowadzonego przez Otodom, OLX i agencje PBS. W niniejszym artykule odpowiemy na powyższe pytanie i postaramy się wybrać najatrakcyjniejszą dla Ciebie lokalizację.

Źródło: wikipedia

Stare Miasto

Dzielnica Stare Miasto to centrum administracyjne, turystyczne, kulturalne i rozrywkowe miasta i całego regionu. Sercem Starego Miasta jest rynek z bogato zdobionymi kamienicami i ratuszem. Wszystkie te cechy wpływają na jakość życia na tym obszarze. Badanie  atrakcyjności dzielnic wykazało, że mieszkańcy tej dzielnicy skarżą się na brak dostępności terenów zielonych, wśród gęstej historycznej zabudowy. Brak ciszy, spokoju i poczucia bezpieczeństwa, które są wypadkową dużego ruchu turystycznego i rozrywkowego w tym miejscu. Mieszkańcy Starego Miasta cenią natomiast łatwość dojazdu do każdego miejsca w mieście.

Analiza rynku nieruchomości obrazuje, że najwięcej, niemal 35% transakcji na Starym Mieście opiewało o kwotę przewyższającą 8000 zł/m2. Najpopularniejsze na tym obszarze są mieszkania mniejsze niż 40m2. Ich udział w ogóle transakcji stanowi niemal 45%.

Źródło: opracowanie własne na podstawie transakcji z lat 2018, 2019, 2020

Śródmieście

Śródmieście to najgęściej zaludniona (6623 os/km2), zaraz po Starym Mieście, dzielnica Wrocławia. Historyczny układ przestrzenny i zabudowa. Usytuowanie w centrum miasta i centrum akademickim regionu sprawia, że dzielnica jest jedną z najbardziej pożądanych miejsc do życia we Wrocławiu. Te same cechy sprawiają, że obszar ten nie jest przystosowany do ilości osób i samochodów, która w godzinach szczytu przemieszcza się po tym obszarze. Korki na ulicach, tłok w komunikacji miejskiej i kolejki w sklepach to codzienność mieszkańców i interesantów na tym terenie.

Analizując rynek nieruchomości w dzielnicy Śródmieście możemy wyciągnąć wnioski, że najwięcej transakcji notuje się dla mieszkań o powierzchni przekraczającej 70 m2. Ich ceny są stosunkowo atrakcyjne, a wynika to z dużej ilości tego typu lokali mieszkalnych w leciwych, często zaniedbanych kamienicach. Mniejszych powierzchniowo mieszkań jest równie dużo, jednak ich cena za m2 jest dość wysoka ze względu na korzystną lokalizacje.

Źródło: opracowanie własne na podstawie transakcji z lat 2018, 2019, 2020

Krzyki

Mieszkańcy Krzyków cenią swoją okolice głownie za poczucie bezpieczeństwa i dobrą atmosferę między mieszkańcami, a także za dużą dostępność terenów zielonych i placówek użyteczności publicznej. Gęstość zaludnienia na tym obszarze wynosi 3302 os./km2. Dzielnica ta charakteryzuje się niewielkimi odległościami do centrum miasta. Granice na południu Wrocławia są zdecydowanie bliższe centralnej części miasta niż granice miasta w innych skrajnych dzielnicach. Komunikacje miejską na tym obszarze najsprawniej realizują liczne linie tramwajowe. Minusem jest zły stan dróg i ich mała przepustowość, co często powoduje korki.

Rynek nieruchomości w dzielnicy Krzyki charakteryzuje się różnorodnymi cenami za m2 mieszkania, przeważnie adekwatnymi do lokalizacji i standardu wykończenia. Intensywna działalność deweloperów sprawia, że na rynku nieruchomości znajduje się duża liczba mieszkań zróżnicowanych powierzchniowo, zarówno na obrzeżach miasta, jak również w okolicach dworca głównego przy centralnej części Wrocławia.

Źródło: opracowanie własne na podstawie transakcji z lat 2018, 2019, 2020

Psie Pole

Psie Pole to najmniej zaludniona dzielnica Wrocławia (1060 os./km2). Mieszkańcy tej dzielnicy cenią w niej bezpieczeństwo i dużą dostępność terenów zielonych. Natomiast skarżą się, że dzielnica nie jest wystarczająco dobrze skomunikowana, a czas dojazdu do centrum z jej najdalszych terenów komunikacją miejską może zajmować ponad godzinę. Przez dzielnicę przechodzą ważne szlaki komunikacyjne. Dostępności autostrady i dróg krajowych determinuje wybór tej lokalizacji przez przedsiębiorstwa, oferujące dużą ilość miejsc pracy. Alternatywą dla komunikacji miejskiej na tym obszarze może być kolej. Na Psim Polu licznie zlokalizowane są dworce kolejowe i przystanki osobowe, za pośrednictwem których można sprawnie przedostać się Dworca Nadodrze, czy Dworca Głównego w centralnej części miasta.

Analiza rynku nieruchomości dzielnicy Psie Pole jednoznacznie obrazuje, że jest to najtańsza ze względu na cenę m2 dzielnica Wrocławia. Transakcje na mieszkania powyżej 50 m2 przeważnie cechują się ceną do 6000 zł/m2. Mniejsze mieszkania, których na Psim Polu jest dość dużo można kupić nawet w cenie nie przekraczającej 7000 zł/m2. Dzielnica charakteryzuje się dużą ilością transakcji i niską amplitudą cen transakcyjnych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie transakcji z lat 2018, 2019, 2020

Fabryczna

Dzielnica Fabryczna to największa i najbardziej licznie zamieszkiwana dzielnica Wrocławia. Mieszkańcy tej dzielnicy cenią w niej dużą dostępność terenów zielonych i infrastruktury dla dzieci, oraz dobre relacje sąsiedzkie.  Dzielnica w ostatnich latach mocno się rozwija, rozległe tereny przyciągają wielu inwestorów. Władze miasta stale rozwijają komunikacje na tym obszarze, starając się nadążyć za rosnącą liczbą osób pracujących i żyjących na tej dzielnicy.  Drogi na tym obszarze cechują się dobrym stanem nawierzchni i zadowalającą przepustowością. Dodatkowo dzielnicę przecina Autostradowa Obwodnica Wrocławia, dzięki której mieszkańcy z łatwością mogą przemieszczać się z innymi miastami regionu i kraju.

Rynek nieruchomości dzielnicy Fabryczna charakteryzuje się dużą różnorodnością sprzedawanych powierzchni. Najwięcej transakcjo odnotowuje się dla metraży od 40-60m2. Ceny tych stosunkowo małych mieszkań nie są jednak wygórowane, gdyż najwięcej transakcji dotyczyło mieszkań, których cena  nie przekraczała 7000 zł/m2.

Źródło: opracowanie własne na podstawie transakcji z lat 2018, 2019, 2020

Podsumowując, najmniej polecanymi przez mieszkańców dzielnicami Wrocławia są Stare Miasto i Śródmieście. Pomimo bogatej historii i pięknej architektury, nie spełniają codziennych oczekiwań mieszkańców. Dwie najgęściej zaludnione i najchętniej odwiedzane przez turystów dzielnice, okazują się nie być atrakcyjnymi miejscami do zamieszkania. Nie przyciągają one również cenami mieszkań, które w związku z ich lokalizacją są znacznie wyższe niż w pozostałych częściach miasta. Psie Pole i Fabryczna w rankingu dzielnic godnych polecenia uplasowały się odpowiednio na trzecim i drugim miejscu. Mieszkańcy dzielnic z najniższą gęstością zaludnienia cenią sobie dostępność terenów zielonych i bezpieczeństwo. Analiza rynku nieruchomości potwierdza, że kupujący chętnie dokonują transakcji w tych dzielnicach, przyciągnięci różnorodnymi powierzchniowo mieszkaniami w atrakcyjnych cenach.  Najwyższy współczynnik rekomendacji uzyskała dzielnica Krzyki, która od lat cieszy się renomą. Różnorodna zabudowa, dostępność placówek użyteczności publicznej i dobre skomunikowanie z centrum to tylko niektóre z cech, które wyróżniają tą dzielnicę z pośród pozostałych. Popularność dzielnicy sprawia że przyciąga ona prestiżowe inwestycje, na czele z najnowszym symbolem miasta, czyli wieżowcem Sky Tower.

Autor: Jakub Sternal