Wskaźniki zmian cen lokali mieszkalnych w I kwartale 2020 r.

Wskaźniki zmian cen lokali mieszkalnych w I kwartale 2020 r. według Głównego Urzędu Statystycznego

Na stronach Internetowego Systemu Aktów Prawnych pojawiło się Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471 i 782) ogłoszone zostały wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2020 r. z podziałem na województwa.

Wskaźnik dla województwa dolnośląskiego wyniósł 104,3 a dla całego kraju wyniósł on 103,6


Link do obwieszczenia:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20200000616