O nas

Głównym kierunkiem działalności firmy jest określanie wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością. Wartość nieruchomości określa rzeczoznawca majątkowy z uprawnieniami nadanymi przez Ministra Infrastruktury, wpisany do głównego rejestru rzeczoznawców majątkowych pod nr 4848. Członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu.

Wyceny są sporządzane na dla różnych celów, w większości przypadków klienci zlecają je dla następujących potrzeb:

  • zabezpieczenia wierzytelności banków,
  • dla potrzeb skarbowo-podatkowych,
  • dla potrzeb księgowych
  • dla potrzeb rozliczeń majątkowo-finansowych. 

Osobną gałąź specjalizacji stanowią wyceny wartości dla potrzeb oszacowania wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu.