Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości jest sporządzana w formie pisemnej przez Rzeczoznawcę Majątkowego. Taka pisemna opinia o wartości to „Operat Szacunkowy”. Operaty szacunkowe mogą sporządzać w Polsce wyłącznie Rzeczoznawcy Majątkowi. Tytuł Rzeczoznawcy Majątkowego jest prawnie chroniony. Uprawnienia do dokonywania czynności szacowania nieruchomości są wydawane po zdaniu państwowego egzaminu.

Operat szacunkowy to dokument, dzięki któremu możliwe jest wykonanie szeregu czynności prawnych, przydaje się
w wielu sytuacjach. Jedną z nich jest kupno lub sprzedaż nieruchomości, co wiąże się z koniecznością ustalenia jej wartości. Posiadając wycenę dużo łatwiej jest negocjować ze sprzedawcą lub nabywcą. Dodatkowo wycena nieruchomości jest konieczna, w przypadku gdy staramy się o kredyt hipoteczny. Przed udzieleniem kredytu bank może zażądać dostarczenia wyceny w formie operatu szacunkowego lub sam zleci taką wycenę.

Operat szacunkowy jest sporządzany zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 5 września 2023 r. w sprawie wyceny nieruchomości (Dz.U. 2023 poz. 1832).